მიქელაძე, თეიმურაზ, გამომგონებელი

კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამაროვნები : (ურეკის და ნიგვზიანის სამაროვნები). კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები. 2 / თეიმურაზ მიქელაძე ; საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; საქ. არქეოლოგიური კომისია ; ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი ; [რედ. : ო. ლორთქიფანიძე]. - თბილისი : მეცნიერება, 1985. - 132 გვ. : 51ფ. ილ.

ბიბლიოგრ. : გვ.123-127.

რეზიუმე რუსულ ენაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
ადრერკინის ხანის სამაროვნები საქართველოში

სხვა ავტორები: ლორთქიფანიძე, ოთარ, ( 1930-2002 );

საქართველოს ერონული მეცნიერებათა აკადემია ივანე ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი.

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას