საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო ინსტიტუტის შრომები : 1981 / / საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი ; რედაქტორი გ. აგლაძე. - თბილისი : : სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, - v. : ცხრილებით.

შენიშვნები: გამოცემა გამოდიოდა სხვადასხვა სახელწოდებებით: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მოამბე (1933-1938), საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მოამბე (1939-1940), საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის შრომები (1940 ტ. 11-დან - 1982), საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, აგრარული მეცნიერების პრობლემები (1997-2007), საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული (2008- )

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
პერიოდიკა

სხვა ავტორები: აგლაძე, გ. ;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქარველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

UDC: 63(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას