გამსახურდია, კონსტანტინე, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, (1893-1975)

თხზულებათა ათტომეული. ტ. 7 : [დაუმთავრებელი. ნარკვევები. წერილები] / კონსტანტინე გამსახურდია ; [რედ. ლ. ნანიტაშვილი]. - თბილისი : საბჭ. საქართველო, 1983. - 501გვ.

UDC: 821.353.1 + 821.353.1-31 + 821.353.1-4 + 821.353.1-92 UDC 894.631.9 +894.631-3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას