თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : არქეოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა = Археология, класическая филология, византинистика : 1978 / თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; რედ. რ. გორდეზიანი. - თბილისი : თსუ-ს გამ-ბა და სტ., 1919 - - 189 გვ. : სურ.

შენიშვნები: თბილისი, 1919. - (ISSN 1512-1461). - გამოცემა გამოდიოდა სხვადასხვა სახელწოდებებით: ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე (1919-1930), ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 1936, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (1938- 1998 ტ.326), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (1998 ტ.327- ).


ტექსტი ქართ. და რუს. ენ..

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
არქეოლოგია
ბიზანტინისტიკა
კლასიკური ფილოლოგია

სხვა ავტორები: გორდეზიანი, რ. ;

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას