მაკალათია, სერგი, (1893-1974)

თეძმის ხეობა : ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი / სერგი მაკალათია; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა და სტ., 1959. - 52 გვ. : ილ. - ( მეცნ.-პოპულ. სერია ).

ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.


გაშლილი თავფურც. რუს ენ.

65კ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველების ეთნოგრაფია
საქართველოს ისტორია
ქართლის ისტორია
ქართველების ეთნოგრაფია

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 392(=353.1)+94(479.221.1)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას