თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია = История, археология, искусствоведение, этнология : 2003 / თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; რედ. მ. ლორთქიფანიძე. - თბილისი : თსუ-ს გამ-ბა და სტ., 1919 - - 503 გვ. : პორტრ., სურ.

შენიშვნები: თბილისი, 1919. - (ISSN 1512-1461). - გამოცემა გამოდიოდა სხვადასხვა სახელწოდებებით: ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე (1919-1930), ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 1936, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (1938- 1998 ტ.326), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (1998 ტ.327- ).


ტექსტი ქართ.,ინგ. და რუს. ენ..

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
ისტორია
ეთნოგრაფია
ხელოვნებათმცოდნეობა
არქეოლოგია

სხვა ავტორები: ლორთქიფანიძე, მ. ;

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას