საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი = Journal of the Georgian geofhisical society : 1995 / [სარედ. კოლეგია: კ. ქართველიშვილი (მთ. რედაქტორი), ბ. ბალავაძე, ა. გველესიანი და სხვა]. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა, - v. : ill. - ( სერია ა. დედამიწის ფიზიკა ).

შენიშვნები: გამოცემა გამოდის სხვადასხვა სერიით: სერია ა. დედამიწის ფიზიკა და სერია ბ. ატმოსფეროს, ოკეანესა და კოსმოსური სხივების ფიზიკა ტ. 1-4, ატმოსფეროს, ოკეანესა და კოსმოსური პლაზმის ფიზიკა ტ. 5-დან.

რეზიუმე რუსულ, ქართულ ენებზე.


ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

1512-1127

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
გეოფიზიკა
დედამიწის ფიზიკა

სხვა ავტორები: ქართველიშვილი, კ. ;

ივ. ჯავახიშვილის სახელოტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 55(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას