საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი = Journal of the Georgian geofhisical society : 2002 / [სარედ. კოლეგია: კ. ქართველიშვილი (მთ. რედაქტორი), ბ. ბალავაძე, ა. გველესიანი და სხვა]. - თბილისი : ჯისიაი, - v. : ill. - ( სერია ა : დედამიწის ფიზიკა ).

შენიშვნები: ჟურნალი (ა) მოიცავს მყარი დედამიწის ფიზიკის ყველა მიმართულებას. გამოქვეყნებულ იქნება: კვლევითი წერილები, მიმოხილვები, მოკლე ინფორმაციები, დისკუსიები, წიგნების მიმოხილვები, განცხადებები.

რეზიუმე რუსულ, ქართულ ენებზე.


ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

1512-1127

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
გეოფიზიკა
დედამიწის ფიზიკა

სხვა ავტორები: ქართველიშვილი, კ. ;

საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება

UDC: 55(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას