მაკალათია, სერგი, (1893-1974)

ძამის ხეობა : [ისტ.-ეთნოგრ. მიმოხილვა, კულტურის ძეგლები] / სერგი მაკალათია ; [რედ. ირ. არაბული]. - თბილისი : საბჭ. საქართველო, 1961 (მე-4 სტ.). - 54 გვ. : ილ. ; 16 სმ.

ბიბლიოგრ. შენიშვნებში

10კ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართლის ისტორია
ძამის ხეობა
ქართველების ეთნოგრაფია

სხვა ავტორები: არაბული, ირ. ;

UDC: 94(479.221.1)+392(=353.1)+902.2(479.221.1)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას