კარლო ქართველიშვილი : ბიობიბლიოგრაფია / [რედ. ნ. ღლონტი ; შემდგენლები : ჯ. ქირია, ლ. დარახველიძე, მ. ნიკოლაიშვილი] ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2015. - 82 გვ.


ქართველიშვილი, კარლო (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
ბიბლიოგრაფია
ქართველი გეოფიზიკოსები
ბიობიბლიოგრაფია

სხვა ავტორები: ღლონტი, ნ. ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ისტორიის კათედრა

UDC: 016:550.3+016:929(=353)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას