გაგოშიძე, გიორგი, სკულპტურა, ეპიგრაფიკა, ქართული ხუროთმოძღვრება, (1959-)

მონოფიზიტური ძეგლები საქართველოში: (არქიტექტურა, რელიეფები, წარწერები.). I ქვემო ქართლი / გიორგი გაგოშიძე, ნათია ჩანტლაძე; [საქ. ეროვნული მუზეუმი; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილ. სახელმწ. უნ–ტი]. - თბ. : არტანუჯი, 2009. - 179 გვ. : 128 ფ. ილ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. 159–164.

9789994055593

UDC: 930.(479.22:479.25)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას