ბერიძე, ვუკოლ, (1883-1963)

რუსთველოლოგიური ეტიუდები / ვ. ბერიძე ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი. - თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა და სტ., 1961. - 319 გვ. ; 26სმ. - ( რუსთველოლოგიური ძიებანი ; 4 ).

ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.


დამატ. თავფურც. რუსულ ენაზე.

1მ.55კ.


რუსთაველი, შოთა, (1160-12??) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
რუსთაველი შოთა
რუსთველოლოგია

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

UDC: 821.353.1(092რუსთაველი)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას