ტლაშაძე, იესე, (16??-17??)

ბაქარიანი : [პოემა] / იესე ტლაშაძე; გამოსაც. მოამზადა სოლ. ყუბანეიშვილმა ; [რედ.: ა. ბარამიძე] ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. - თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა და სტ. , 1962 [კანზე: 1963]. - 75 გვ. ; 22სმ.

21კ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: ყუბანეიშვილი, სოლომონ ; ბარამიძე, ალექსანდრე, ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი

UDC: 821.353.1-11

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას