იმედაშვილი, გაიოზ, (1906-19??)

ვეფხისტყაოსანი და ქართული კულტურა / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1968. - 431 გვ., 22 სმ.

2მ.17კ. ყდ.


რუსთაველი, შოთა, (1160-12??) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
რუსთაველი, შოთა
ქართული კულტურა

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი.

UDC: 821.353.1(092რუსთაველი) 008(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას