ლეონიძე, გიორგი (1899-1966)

ამბავი თბილისისა : [პოემა] / გიორგი ლეონიძე ; [რედ. მ. მთვრალარაშვილი]. - თბილისი : ნაკადული, 1969. - 187გვ. ; ილ. 16სმ.

შენიშვნები: გიორგი ლეონიძის ისტორიულ პოემაში ,,ამბავი თბილისისსა" ასახულია V საუკუნის საქართველო, ვახტანგ გორგასალის ეპოქა

76კ. ყდ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: მთვრალარაშვილი მ. ;

UDC: 821.353.1-11

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას