თევზაძე, გიგი, ფილოსოფოსი, სოციოლოგი, (1967−)

ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია : დამხმარე სახელმძღვანელო / გიგი თევზაძე ; [სერიის მთ. რედ. მარინე ჩიტაშვილი ; რედ. ლია კაჭარავა]. - თბილისი : მეცნიერება, 2002. - 107გვ. - ( (ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო” სოციალურ მეცნიერებათა სერია) ).


ტექსტის ნაწ. ინგლ.

9992889390


სოციალური პროცესები

საგნობრივი რუბრიკები:
სოციოლოგია

სხვა ავტორები: ჩიტაშვილი, მარინე ; კაჭარავა, ლია ;

UDC: 316.42

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას