ბერძენიშვილი, ნიკოლოზ, (1894-1965)

ვ. ი. ლენინის მიერ რეალიზმისა და ნომინალიზმის კრიტიკა / ნიკოლოზ ბერძენიშვილი ; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1981. - 119 გვ. ; 20 სმ.

65კ.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 329.150.1(092ლენინი) 1(1-662)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას