მეხილეობის საცდელი სადგურის შრომები : 1954 / მეხილეობის საცდელი სადგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი, 1948- - v. :

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
მეხილეობა

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 634(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას