ბარდაველიძე, ვერა, (1899-1970)

ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან : ღვთაება ბარბარ-ბაბარ / ვერა ბარდაველიძე. - მე-2 გამოცემა. - თბილისი : კავკასიური სახლი, 2006. - 158 გვ.

9992871873

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველების ეთნოგრაფია
წარმართობა საქართველოში
ბარბალეს კულტი საქართველოში
ქართული რელიგიური სიმბოლიკა

UDC: 39(=353.1)+398.2+2(479.22)(09)+2-5+2-526.6](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას