ტატაშიძე, ზურაბ, გეოლოგი, (1928-2011)

საქართველოს კარსტული მღვიმეების კადასტრი / ზურაბ ტატაშიძე, კუკური წიქარიშვილი, ჯუმბერ ჯიშკარიანი ; ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტ–ტი ; [ რედ. : რამინ გობეჯიშვილი]. - თბილისი : 2009. - 666 გვ. - ( შრომათა კრებული, ახალი სერია 3(82). ).

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. 631–644.

9789941911200

საგნობრივი რუბრიკები:
მღვიმეები (საქართველო)

სხვა ავტორები: ჯიშკარიანი, ჯუმბერ, ; წიქარიშვილი, კუკური, ; გობეჯიშვილი, რამინ ;

ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

UDC: 551.44] (479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას