არსებული ნაგებობის ქვეშ ფუძე-გრუნტების მზიდუნარიანობის გაზრდის ხერხი = Method for Increase of Bearing Capacity of Main Ground Under Existing Structures : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 648 U : (51) E 02 D 3/02 (IPC, 2006) / რუჯერ ჩირგაძე, კახა მახვილაძე, ოთარ ჭიპაშვილი, კონსტანტინე ოდიშვილი, ლევან მახვილაძე, ვიტალი ზოტოვი, ჯონი გიგინეიშვილი, ტარიელ გოშაძე, იური ბოლოტოვი, გოჩა გოგუაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 06 10 # 11. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; 4 ფიგ.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

გადახრილი ნაგებობის საძირკველსა და ზეძირკველს შორის, არმატურის კავშირების გადაჭრის შემდეგ, ღრეჩოში აწყობენ დომკრატების სისტემას, რომელთა ჯგუფების მიმდევრობით ჩართვით ახდენენ ნაგებობის ქვეშ გრუნტის დატკეპნას.

648 ge Y 2000-06-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
ნაგებობა
ფუძე-გრუნტი

სხვა ავტორები: ჩირგაძე, რუჯერ, , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, კახა , გამომგონებელი ; ჭიპაშვილი, ოთარ , გამომოგნებელი ; ოდიშვილი, კონსტანტინე , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, ლევან , გამომგონებელი ; ზოტოვი, ვიტალი , გამომოგნებელი ; გიგინეიშვილი, ჯონი, , გამომოგნებელი ; გოშაძე, ტარიელ , გამომოგნებელი ; ბოლოტოვი, იური , გამომოგნებელი ; გოგუაძე, გოჩა , გამომოგნებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E 02 D 3/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას