გასაბერი დომკრატი = Inflatable Jack : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 650 U : (51) E 04 G 11/24 (IPC, 2006) / რუჯერ ჩირგაძე, კახა მახვილაძე, ოთარ ჭიპაშვილი, კონსტანტინე ოდიშვილი, ვიტალი ზოტოვი, ლევან მახვილაძე, ჯონი გიგინეიშვილი, ტარიელ გოშაძე, იური ბოლოტოვი, გოჩა გოგუაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 06 10 # 11. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; 2 ფიგ.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

დომკრატის წრიული გოფრირებული ბალიში მოთავსებულია ქვედა ცილინდრულ საყრდენსა და მის მიმართ ვერტიკალური გადაადგილების შესაძლებლობის მქონე ზედა ცილინდრულ ხუფს შორის, ბალიში დამზადებულია რეზინისაგან.

650 ge Y 2000-06-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
დომკრატი

სხვა ავტორები: ჩირგაძე, რუჯერ, , გამომოგნებელი ; გოგუაძე, გოჩა , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, კახა , გამომოგნებელი ; ჭიპაშვილი, ოთარ , გამომოგნებელი ; ოდიშვილი, კონსტანტინე , გამომოგნებელი ; ზოტოვი, ვიტალი , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, ლევან , გამომოგნებელი ; გიგინეიშვილი, ჯონი, , გამომოგნებელი ; გოშაძე, ტარიელ , გამომოგნებელი ; ბოლოტოვი, იური , გამომოგნებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E 04 G 11/24; E 04 G 23/06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას