ბოდენშტედტი, ფრიდრიხ, (1819-1892)

ათას ერთი დღე აღმოსავლეთში : საქართველოში მოგზაურობის შთაბეჭდილებანი -ლექსები / ფრიდრიხ ბოდენშტედტი ; თარგმანი ა. გელოვანისა. - თბილისი : საქართველო, 1965. - 275 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
გერმანული ლიტერატურა
გერმანული პროზა
გერმანული პოეზია
მოგზაურობა საქართველოში

სხვა ავტორები: გელოვანი, ა. ;

UDC: 821.112.1+910.4(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას