კოჭლამაზაშვილი, ლელა

უალკოჰოლო სასმელების და მინერალური წყლების ბაზარი და მისი განვიტარების პერსპექტივები საქართველოში : ავტორეფერატი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ლ. კოჭლამაზაშვილი. - თბილისი, 1997. - 26 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ეკონომიკა
ვაჭრობის ეკონომიკა
უალკოჰოლო სასმელები
მინერალური წყლები
ავტორეფერატი

UDC: 339.16:663.3(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას