იაკობ გოგებაშვილის ბიბლიოგრაფია / დაწყებითი და საშუალო სკოლის სამეცნიერო-საკვლევო ინსტიტუტი. - თბილისი, 1940. - 80 გვ. : პორტრ.


გოგებაშვილი, იაკობ (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
პედაგოგიკის ბიბლიოგრაფია

დაწყებითი და საშუალო სკოლის სამეცნიერო-საკვლევო ინსტიტუტი

UDC: 37.01(479.22)(092გოგებაშვილი, ი.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2017

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას