კაჭახიძე, მანანა კონსტანტინეს ასული

მიწისძვრათა ზოგიერთი ეკზოგენური მაინიცირებელი ფაქტორის კვლევა : 04.00.22 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / მ. კაჭახიძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 234 გვ. : ნახ. ცხ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 195-212

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას