მუმლაძე, თეა

დედამიწის ქერქის სეისმური ტომოგრაფია საქართველოსა და მიმდებარე ტერიტორიისთვის : 04.00.22 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / თ. მუმლაძე ; სამეც. ხელმძღ. : ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ზ. ჯავახიშვილი ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, დეფენგ ჩაო ; მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 70 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.66-70

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ჯავახიშვილი, ზ. ; ჩაო, დეფენგ ;

მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას