ლომიტაშვილი, დავით

ცენტრალური კოლხეთი ძვ.წ.VIII-ახ.წ.VI სს (ციხეგოჯი-არქეოპოლისი-ნოქალაქევი) : ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / დ. ლომიტაშვილი ; ოფიციალური ოპონენტები : გ. ლორთქიფანიძე, რ. რამიშვილი, გ. კვირკველია ; საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, არქეოლ. კვლევის ცენტრი. - თბილისი, 2003. - 103 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია

სხვა ავტორები: ლორთქიფანიძე, გ. ; რამიშვილი, რ. ; კვირკველია, გ. ;

საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, არქეოლ. კვლევის ცენტრი

UDC: 9(c41)1/2(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას