სალუქვაძე, მარინე

აღმოსავლეთ საქართველოს ატმოსფერული ნალექების ქიმიურ შემადგენლობაზე მეტეოროლოგიური, ანთროპოგენური და ტერიგენული ფაქტორების გავლენის კვლევა : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; ფიზიკა-მათემატიკის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ვ. სალუქვაძე ; სსიპ. მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსრტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 139 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 125-139

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სსიპ. მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსრტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას