ტატიშვილი, მარიკა

კონვექციური ღრუბლების ნალექწარმოქმნის ეფექტურობა : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია წარმოდგენილი ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხზე / მ. ტატიშვილი . - თბილისი, 2006. - 122 გვ. : ცხრ.

ბიბლიოგრ.: გვ.113-122

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას