ღურწკაია, ნინო ვალტერის ასული

მზის ქარის მიერ მაგნიტოსფეროსგარსდენის თავისებურებების მოდელირება კინემატიკურ მიახლოებაში : 04.00.23 გეოფიზიკა ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია / ნ.ვ. ღურწკაია ; სამეც. ხელმძღვანელი : ზურაბ კერესელიძე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 147 გვ. : ცხრ.

ბიბლიოგრ.: გვ.142-147

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: კერესელიძე, ზურაბ ;

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას