ნებიერიძე-ჭელიძე, ნანა

სინოტივის მიწისპირა ველის ემპირიულ-სტატისტიკური მოდელი საქართველოს ტერიტორიაზე : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ნ. ნებიერიძე-ჭელიძე ; მეცნ. ხელ. : ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი ნ. ბეგალიშვილი ; მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 137 გვ. : ნახ. ცხრ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 128-137

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ბეგალიშვილი, ნ. ;

მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას