კაკალაძე, ეთერ

სასკოლო ლიტერატურულ-ენციკლოპედიური ლექსიკონი-ცნობარი : (დამხმარე სახელმძღვანელო) / თერ კაკალაძე, ნინო ბერიძე ; რედაქტორი გოგი სალიაშვილი. - მე-2 შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. - თბილისი : წიგნი + ერი, 2016. - 422 გვ. ; 29 სმ.

9789941942174

საგნობრივი რუბრიკები:
ლიტერატურულ-ენციკლოპედიური ლექსიონი-ცნობარი

სხვა ავტორები: ბერიძე, ნინო ; სალიაშვილი, გოგი, ;

UDC: 821.353.1(031)+821.353.1(038)+821.353.1(035) კ-17

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას