ჯახუტაშვილი, მამუკა

ძიების გეოფიზიკური მეთოდების ეფექტურობა საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენაში : გეოფიზიკა ; დისერტაცია გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / მ. ჯახუტაშვილი ; სამეც. ხელმძვანელები : ლევან ჭანტურიშვილი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; რამაზ ღამბაშიძე, გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; მიხეოლ ნოდია გეოფიზიკის ინსტიტუტი . - თბილისი, 2006. - 116 გვ. : ცხრ. ნახ.სურ.

ბიბლიოგრ.: გვ.110-116

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ჭანტურიშვილი, მ. ; ღამბაშიძე, რ. ;

მიხეოლ ნოდია გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას