ნებიერიძე, ლამარა (და სხვ.)

დარკვეთის მრავალფენიანი ეხი / ლ. ნებიერიძე ; საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი. - მეცნიერება, 1978. - 105 გვ. ; 6 ფ. ტაბ..


რეზ. რუს.

არქეოლოგია არქეოლოგიური ძეგლები დარკვეთის ეხი

902.2 (479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას