[ნეკროლოგები : ეგნატე ნინოშვილი, დიმიტრი დადიანი, ნიკოლოზ დადიანი, გაბრიელ ეპისკოპოსი იმერეთისა, ილია ოქრომჭედლიშვილი, იოსებ ბაქრაძე, პეტრე უმიკაშვილი, ალექსანდრე ყაზბეგი, ვლადიმერ აღნიაშვილი]. - თბილისი, 1896-1904. -

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანის მე-2 გვერდზე: „გ. წერეთელზე („მოამბე“, 1900 წ., № ლალის წერილი).
წიგნში დევს 1 ფურც. ნეკროლოგი: „ვლადიმერ აღნიაშვილი“ მინაწერით: „მოამბე“, 1904, № IV“.


ამონაჭრები: „მოამბე“, 1896, № 1. 1898. № 1, 1904, № № IV. V.


საგნობრივი რუბრიკები:
ნეკროლოგები

სხვა ავტორები: ნინოშვილი, ეგნატე, ( 1859-1894 ); დადიანი, დიმიტრი ; დადიანი, ნიკოლოზ ; გაბრიელი, ( 1825-1896 ); ოქრომჭედლიშვილი, ილია, ( 1838-1898 ); ბაქრაძე, იოსებ, ( 1850-1904 ); უმიკაშვილი, პეტრე, ; ყაზბეგი, ალექსანდრე, ( 1848-1893 ); აღნიაშვილი, ვლადიმერ ;

UDC: 92

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას