სტალინი, იოსებ, (1879-1953)

საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის შესახებ / ი. სტალინი. - მე-4 გამოცემა - თბილისი, 1945. - 170 გვ. : პორტრ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომი

UDC: 94(47+57)"1941-1945"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას