ყაზბეგი, ალექსანდრე, 1848-1893

თხზულებათა სრული კრებული ოთხ ტომად : ტ. 1 : [მოთხრობები და რომანები] / ალექსანდრე ყაზბეგი ; რედ. : ალექსანდრე აბაშელი. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1948. - XXXIV, 524 გვ. : ფაქს. 1 ჩართ. ფურც. პორტრ. - ქართული კლასიკური მწერლობა .

დანართი: "შენიშვნები-ს. ყუბანეიშვილი", გვ. 471-493. - "ა. ყაზბეგის ლექსიკონი-შ. ძიძიგური", გვ. 493-519.


ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1948-30-IX იუბილე.“
ყდის მე-2 გვ. წერია: „მე-490“


ბიბლიოგრაფია: "ლიტ-რა" წანართში და დანართში.

ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა ქართული პროზა ქართული მოთხრობები ქართული რომანი

821.353.1-3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას