გოგებაშვილი, იამზე.

შეზღუდული გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეინტეგრაციის კრიტერიუმების შემუშავება : ავტორეფ...მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.09 / იამზე გოგებაშვილი ; თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ;[სამეცნ. ხელმძღვანელი: ქეთევან ნემსაძე]. - თბილისი, 2005. - 52 გვ. : ილ.


ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.

საგნობრივი რუბრიკები:
მედიცინა
პედიატრია
შეზღუდული გონებრივი შესაძლებლობის მქონე ბავშვები
შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ბავშვები
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ნემსაძე, ქეთევან, ( 1949- );

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

UDC: 616.899-053.2(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას