ტოტოჩავა, ხათუნა

აქტინიდიის (კივის-Actinidia deliciosa) ნაყოფების სამომხმარებლო ღირებულებათა შესწავლა და შენახვა-გადამუშავების ტექნოლოგია : ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ხათუნა ტოტოჩავა; საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - ქუთაისი, 2006. - 39 გვ. : ცხრ., ნახ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სუბტროპიკული მცენარეები
კივი
კივის შენახვის ტექნოლოგია
კივის გადამუშავების ტექნოლოგია
აქტინიდიის ნაყოფები
ავტორეფერატი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 634.6(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას