ფირცხელავა, ნანა.

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფოებრივი რეგულირება გარდამავალ პერიოდში : (სამეგრელოს რეგიონის მაგალითზე) : ავტორეფ...ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.13 / ნანა ფირცხელავა ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: ეთერ ხარაიშვილი]. - თბილისი, 2006. - 35 გვ.


ტექსტი ქართ., რუს. ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მართვა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ხარაიშვილი, ეთერ, ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას