ნატროშვილი, გიორგი, (1910-1998)

სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო ბაზრის ფუნქიონირების პერსპექტივები საქართველოში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.13 / გიორგი ნატროშვილი ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ;[სამეცნ. ხელმძღვანელი: ნაპოლეონ ქარქაშაძე]. - თბილისი, 2006. - 58 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სასურსათო ბაზრის ფუნქიონირების პერსპექტივები
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ქარქაშაძე, ნაპოლეონ, ( 1935- );

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას