ალფაიძე, მანანა.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო რეგულირების საკითხები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.13 / მანანა ალფაიძე ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: თამაზ კუნჭულია]. - თბილისი, 2006. - 51 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
სასოფლო-სამეოურნეო წარმოების ეკონომიკა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოში
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: კუნჭულია, თამაზ, ( 1935- );

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას