კუცია, მაია.

მეურნეობრიობის ფორმების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების თავისებურებები და პერსპექტივები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში : (სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მაგალითზე) : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.13 / საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ;[სამეცნ. ხელმძღვანელი: ნოდარ ჭითანავა]. - თბილისი, 2006. - 50 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
აგრარული რეფორმა საქართველოში
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ჭითანავა, ნოდარ, ( 1935- );

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას