ნიკოლეიშვილი, მიხეილ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება მეურნეობრიობის ახალ პირობებში : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / მიხეილ ნიკოლეიშვილი; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 57 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
საქართველოს სოფლის მეურნეობა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება
ავტორეფერატი

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას