ოქროცვარიძე, ზურაბ

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების გზები სამეურნეო მექანიზმის სრულყოფის პირობებში : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ზურაბ ოქროცვარიძე ; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 48 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
მიწის გადასახადები
ავტორეფერატი

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას