საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები ტ.8 : ეძღნება აკადემიკოს ნიკო ბერძენიშვილის დაბადების 110 წლისთავს / [სამეცნიერო რედაქტორები : მარიამ ლორთქიფანიძე, დევი ბერძენიშვილი ]; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. - თბილისი : არტანუჯი, 2005. - 364 გვ.

ისტორია საქართველოს ისტორია საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია

94(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას