კენჭოშვილი, ნიკოლოზ

"ინდოეთის" საკითხისათვის "ვეფხისტყაოსანში" / ნიკოლოზ კენჭოშვილი ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აკად. გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 39 გვ.

ბიბლიოგრ. : 35-37.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ქართული პოემა
ქართული პოემის კრიტიკა
ავტორეფერატი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

UDC: 821.353.1.09-13(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას