მიქელაძე, ედუარდ

სუბტროპიკული კულტურების პროდუქციის წარმოების ამაღლების გზები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების მაგალითზე) : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ედუარდ მიქელაძე; სამეცნ. ხელმძღვ. ვახტანგ ბურკაძე; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 45 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სუბტროპიკული კულტურების წარმოება
სუბტროპიკული კულტურების განვითარება
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ბურკაძე, ვახტანგ ;

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას