გაგვიშვილი, ლევან

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მდგრადი განვითარების რეზერვები : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ლევან გაგვიშვილი; სამეცნ. ხელმძღვ.: ნიკოლოზ ჭინჭარაული, შალერი ბენია; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 66 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ჭინჭარაული, ნიკოლოზ ; ბენია, შალერი ;

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას